La asociación

Contactar

Associació Catalana de Professionals
de l’Educació en l’Àmbit Hospitalari

teléfono 
e-mail
. info@acpeah.org 

Presidenta: Aurora Fernández
afernandez@acpeah.org

Vicepresidente: Marcel·lí Medina
mmedina@acpeah.org

Tesorera: Rosa Belana

Secretaria: Roser Jové

Vocales:
Maria Urmeneta

Sofia Picado

Núria Gràcia