FAQS

COM ES POT ACCEDIR A LES PLACES d’Aula Hospitalària (AH), Hospital Dia per Adolescents (HD) / Unitat de Crisi Adolescent (UCA) i Atenció Educativa Domiciliaria (AED)?

- Per accedir a una plaça d’AH Pediàtrica o bé a una d’HD Salut Mental/UCA cal adreçar-se als SSTT corresponents del lloc on es vol treballar. Cal estar atent a la publicació de les vacants que es generen per aquestes places, considerades de difícil cobertura. Es demanen uns requisits i es valoren uns mèrits.

- Per treballar a l’AED cal formar part de les llistes de substitucions, si ets interí, i haver marcat la casella d’AED. Si ets propietari definitiu,  pots accedir en Comissió de serveis quan es convoquin places, també, de difícil cobertura, que es cobreixen per concurs de mèrits.

 

QUIN REQUISITS i/o MÈRITS ES VALOREN ?

Els requisits es publiquen al web dels SSTT quan es convoquen aquestes places. En general, es demana i/o valora:

- Ser mestre/a o professor/a. 

- Anys d’experiència com a docent al major nombre d’etapes educatives.

- Formació o experiència en Educació Especial, Pedagogia Terapèutica o Psicopedagogia, equips directius, CAD,..

- Domini d’eines i recursos TAC.

- Coneixements d’anglès...

 

ES PODEN FER PRÀCTIQUES EN AQUESTS LLOCS DE TREBALL ?

- A les AH, als Hospitals de Dia i UCA. que siguin Centres Formadors SÍ, sempre que hi hagi un conveni signat entre el centre hospitalari i la Universitat que ho sol·licita. Les Universitats  poden saber quins són Centres Formadors entrant a l’aplicatiu de gestió que el Departament els comparteix.

A AED no està prevista ni regulada la realització de pràctiques.


PODEM DEMANAR AJUD PER A TREBALLS DE RECERCA O SEMBLANTS, I FER VISITES ALS ESPAIS EDUCATIUS HOSPITALARIS ?

- Si necessiteu suport per a l'elaboració dels vostres treballs o fer visites a les AH, cal que us poseu en contacte directament amb cada hospital, a través del correu o telèfon que figura en aquesta web.