L'associació

Òrgans de govern

Com consta als Estatuts, l'Assemblea General és l'òrgan suprem
de l'Associació; la Junta Directiva la regeix, administra
i representa.

Actualment està constituïda per:

Presidenta: Aurora Fernández

Escola Hospitalària. Hospital  Parc Taulí- Sabadell

Vicepresident: Marcel·lí Medina

HDA de Nou Barris- Barcelona

Tresorera: Rosa Belana

HDA - Granollers

Secretària: Roser Jové

Aula Hospitalària. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

Vocals:

Maria Urmeneta

Escola per a Infants. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Núria Gràcia

HDA Sant Pere Claver - Barcelona

Sofia Picado

HDA - Mollet

Pep Perea

AED - Vallès Occidental

Anna Velasco

AED - Consorci BCN

MEMBRES FUNDADORS DE L'ACPEAH

Maria Urmeneta
Escola per a Infants. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Antònia M. Gorgas
Escola Sant Joan de Déu. Altahia

Anna M. Falgueras
Unitat Escolar Hospitalària Dr. Josep Trueta. Hospital Dr. Josep Trueta

Maite Tagüeña
Escola. Corporació Sanitària Pac Taulí

Lurdes Marzo
Aula Hospitalària. Hospital Germans Trias i Pujol

Rosa Ferrer
Escola per a Infants. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Rosa Otin
Aula. Hospital de la Vall d'Hebron

Rosa Torralba
Escola Hospital Sant Joan de Déu

COMPOSICIÓ DE JUNTES

Belana, Rosa
HDA-Granollers
Vocal de 2015 a 2018,tresorera des del 2018

Boada, Maria
Escola dels Pins. Hospital de Sant Joan de Déu
Vocal de 2004 a 2008

Camprodon, Isabel
AH. Hospital Clínic de Barcelona
Vocal de 2002 a 2010

Casanovas, Mercè
Hospital de Dia Miralta. L'Hospitalet de Llobregat
Vocal de 2008 a 2010

Colomer, Marta
Unitat Docent. Hospital de Dia Sant Joan de Déu. Esplugues
Vocal de 2008 a 2012

Estela, Imma
Aula Hospitalària de l'hospital Althaia. Manresa
Tresorera de 2010 a 2015

Falgueras, Anna M.
Unitat Escolar Hospitalària Dr. Josep Trueta. Hospital Dr. Josep Trueta
Secretària de 1997 a 2008, vocal de 2008 a 2010

Fernández, Aurora 
Escola Hospitalària. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell
Vocal de 2010 a 2018, presidenta des del 2018

Ferrer, Rosa
Escola per a Infants. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Vocal de 1997 a 1999

Fort, Rosa
AH. Hospital de la Vall d'Hebron. Barcelona
Vicepresidenta de 2008 a 2012

González, Teresa
HDA. Sant Joan de Déu. Esplugues
Vocal de 2016 a 2018

Gorgas, Antònia M.
Escola Sant Joan de Déu. Altahia. Manresa
Vicepresidenta de 1997 a 2008, secretària de 2008 a 2010

Gràcia, Núria
HDA Hospital Sant Pere CLaver. Barcelona
Vocal des de 2018

Jové, Roser
Aula Hospitalària. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona
Vocal de 2012 a 2018, secretària des del 2018

Marzo, Lurdes
Aula Hospitalària. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona
Vocal de 1997 a 2006

Medina, Marcel·lí
Unitat Docent. HDA de Nou Barris. Barcelona
Vocal de 2008 a 2010, secretari de 2010 a 2012 i vicepresident des de 2012

Otín, Rosa
Aula. Hospital de la Vall d'Hebron. Barcelona
Vocal de 1997 a 2004

Picado, Sofia
HDA Mollet
Vocal des de 2018

Puyol, Rosanna
Aula Escolar. Hospital del Mar. Barcelona
Vocal de 1999 a 2002

Torelló, Laura 
Aula Hospitalària Vall d'Hebrón. Hospital de la Vall d'Hebron
Vocal de 2004 a 2008

Tagüeña, Maite
Escola. Corporació Sanitària Pac Taulí
Tresorera de 1997 a 1999, vocal de 1999 a 2002

Torralba, Rosa
Escola Hospital Sant Joan de Déu
Vocal de 1997 a 1999, tresorera de 1999 a 2004

Torrents, Anna
Escola del Taulí. Corporació Sanitària Pac Taulí
Vocal de 2002 a 2004, tresorera de 2004 a 2010 

Urmeneta, Maria
Escola per a Infants. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Presidenta des de 1997  fins al 2018. Vocal des del 2018.

Vila, Pere
HDA Corporació Sanitària Parc Taulí
Vocal de 2015 a 2017