L'associació

Contacta’ns

Associació Catalana de Professionals
de l’Educació en l’Àmbit Hospitalari
Sant Quintí 89, E2
08041 Barcelona

telèfon. +34 93 553 75 21
e-mail
. info@acpeah.org 

 

Presidenta: Maria Urmeneta
murmeneta@acpeah.org

Vicepresident: Marcel·lí Medina
mmedina@acpeah.org

Tresorera: Imma Estela
iestela@acpeah.org

Secretària: Carme Santolària
csantolaria@acpeah.org

Vocals:
Aurora Fernández
afernandez@acpeah.org

Roser Jové