L'associació

Contacta’ns

Associació Catalana de Professionals
de l’Educació en l’Àmbit Hospitalari

telèfon.
e-mail
. info@acpeah.org

Presidenta: Aurora Fernández
afernandez@acpeah.org

Vicepresident: Marcel·lí Medina
mmedina@acpeah.org

Tresorera: Rosa Belana

Secretària: Roser Jové

Vocals:
Maria Urmeneta

Sofia Picado

Núria Gràcia