Per saber-ne més

FAQs

COM S'ACCEDEIX A LES PLACES d'Aula hospitalària (AH), Hospital de Dia d'Adolescents (HD) / Unitat de crisi Adolescent (UCA) i Atenció Educativa Domiciliària (AED)?

Per tenir accés a una plaça a qualsevol d'aquests àmbits cal adreçar-se als SSTT corresponents del lloc on volem treballar. Cal estar atents a la publicació de les vacants que s'han generat per a aquestes places considerades, tècnicament, de cobertura difícil. Es demanen uns requisits i es valoren els mèrits.

Per treballar com a docent a AED cal formar part de les llistes de substitucions, si s'és interí, i haver assenyalat la casella d'AED a les preferències. Si s'és propietari definitiu, s'accedeix per Comissió de serveis quan es convoquin places per a aquest àmbit, també considerat de cobertura difícil, i que es cobreixen a través d'un Concurs de mèrits.

QUIN REQUISITS i/o MÈRITS ES VALOREN ?

Els requisits es publiquen al web dels SSTT quan es convoquen aquestes places. En general, es demana i/o valora: 

  • Ser mestre/a o professor/a.  
  • Anys d’experiència com a docent al major nombre d’etapes educatives. 
  • Formació o experiència en Educació Especial, Pedagogia Terapèutica o Psicopedagogia, equips directius, CAD,.. 
  • Domini d’eines i recursos TAC. 

ES PODEN FER PRÀCTIQUES EN AQUESTS LLOCS DE TREBALL ?

A les AH, als Hospitals de Dia i UCA. que siguin Centres Formadors SÍ, sempre que hi hagi un conveni signat entre el centre hospitalari i la Universitat que ho sol·licita. Les Universitats  poden saber quins són Centres Formadors entrant a l’aplicatiu de gestió que el Departament els comparteix. 

A AED no està prevista ni regulada la realització de pràctiques. 

PODEM DEMANAR AJUD PER A TREBALLS DE RECERCA O SEMBLANTS, I FER VISITES ALS ESPAIS EDUCATIUS HOSPITALARIS ? 

Si necessiteu suport per a l'elaboració dels vostres treballs o fer visites a les AH, cal que us poseu en contacte directament amb cada hospital, a través del correu o telèfon que figura en aquesta web.