L'ATENCIÓ EDUCATIVA

a Pediatria (AH)

Les Aules Hospitalàries a Pediatria donen resposta al dret a l'educació en el cas que un infant o adolescent no pugui assistir al seu centre escolar a causa d'una hospitalització.

L'aula hospitalària li ofereix la possibilitat de mantenir la vinculació al seu procés educatiu, li permet conviure amb altres infants malalts, sentir-se més autònom, millorar la seva autoestima, estructurar de forma engrescadora el temps del dia a dia hospitalari, normalitzar la seva vida i, fins i tot,... arribar a modificar, en positiu, el record de la seva hospitalització.

Es parteix del respecte per les característiques i situació en la què es troba l'alumnat, la gravetat de la malaltia i el seu estat, tant físic, com psicològic i emocional.

La diversitat de l'alumnat és una constant sempre present a l'AH: el lloc de procedència,  l'edat, el curs escolar, el nivell d’aprenentatge, el tipus d'escola, el país origen, la realitat socio-cultural,... I així mateix l’espai on es fa la intervenció educativa: a les aules, a les habitacions, a les cambres d'aïllament, a les unitats de diàlisi, als hospitals de dia i a les UCI.

Totes les aules hospitalàries es troben ubicades dins el recinte hospitalari i la docència és exercida per mestres i/o professors.

Les aules hospitalàries depenen d'un Conveni establert entre l'ICS o els Centres Hospitalaris concertats i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Llistat d’Aules Hospitalàries a Catalunya

> Totes