L'ATENCIÓ EDUCATIVA

En Salut Mental

L’atenció educativa a l’infant i a l’adolescent que pateix algun trastorn mental o situació de crisi greu o altres patologies associades a la Salut Mental, és un dret que cal garantir i que pretén afavorir la continuïtat educativa, així com ajudar a paliar la situació de desavantatge en la que es troben. 

Parlem d’ingrés  parcial o diürn o d’ingrés total, en funció de les necessitats terapèutiques de l’infant o jove. Aquest, comptarà amb el suport, dins un equip interdisciplinari, de la figura del docent. En ambdós casos, i en funció de la valoració de les seves necessitats i possibilitats, el docent haurà de promoure una atenció, que afavoreix la continuïtat  escolar i el retorn al centre. S’haurà d’organitzar l’atenció educativa, des del primer  moment d’ingrés, de forma individual o en petit grup, en funció de les possibilitats i necessitats que s’observin en la valoració. L’adaptació i resposta que el nen o jove pugui donar en aquesta àrea, serà considerada com a factor de salut i estabilitat. Per tant, caldrà que el docent promogui l’apropament i retorn al centre escolar tant aviat com pugui l’alumne. Que el docent sigui el nexe entre la comunitat educativa i la família o tutors legals, que hauran de ser partícips en tot el procés.

En aquest aspecte, el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat;en el marc d'un sistema educatiu inclusiu,  inclou en l’article 9 , l ’atenció a l’infant Hospitalitzat i/o amb llargues malalties, com a Mesures i suports addicionals.