Nota legal

Aquest lloc web ha estat creat per ACPEAH, Associació Catalana de Professionals de l'Educació en l'Àmbit Hospitalari, amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.

A través d'aquest avís legal, es pretén regular l'accés i l'ús d'aquest web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris.

Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions:

  • L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
  • El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació comercial ni associatiu entre ACPEAH i l'usuari.
  • L'accés i la navegació al lloc web suposa acceptar i conèixer les advertencies legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
  • El titular del lloc web pot oferir informació que podrà trobar-se sotmesa a unes condicions particulars propies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.
  • Els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi tots els textos, imatges i qualsevol altre material audiovisual, són propietat d'ACPEAH o pertanyen a terceres parts a les quals ACPEAH n'ha autoritzat l'ús, reservats tots els drets.