L'associació

Objectius

  1. La promoció i la defensa dels drets i les obligacions de l’infant i el jove malalt
  2. L’educació integral de l’infant i jove tant des de la vessant educativa com lúdica
  3. La promoció de l’ensenyament en el medi hospitalari i la col·laboració amb altres professionals
  4. Dur a terme treballs d’investigació en el camp de la pedagogia hospitalària
  5. La cooperació entre les escoles d’àmbit hospitalari i les escoles ordinàries
  6. La promoció d’activitats de formació amb els equips multidisciplinaris de l’àmbit hospitalari i educatiu
  7. La representació dels professionals de l’educació en l’àmbit hospitalari