L'ATENCIÓ EDUCATIVA

Servei Hospitalització Infanto-Juvenil d'Aguts

< Torna

La Unitat d’Hospitalització infanto juvenil de salut mental, ofereix assistència integral, multidisciplinària i especialitzada en salut mental a la població de menys de 18 anys i a les seves famílies. L’organització de la unitat està plantejada de manera que es redueixi al màxim l’impacte de l’hospitalització en l’infant o jove. 

La intervenció a la unitat es produeix en un moment on la malaltia es presenta de manera aguda; la mitjana de temps que pot durar un ingrés es situa en entre deu i  vint dies.  Aquests solen produir-se via urgències, derivacions d’Hospitals de Dia o altres Hospitals i CSMIJ.

Entre les diverses tasques del docent destaquen: garantir el seguiment del procés d’aprenentatge que tenia l’alumne fins al moment del seu ingrés i restablir i/o enfortir el lligam entre l’alumnat  i el centre educatiu d’origen, per tal de (re)vincular-lo de nou al seu entorn natural un cop és donat d’alta. Quan aquesta tornada no pot fer-ser al seu entorn natural perquè l’alumnat encara necessita una mica més de temps per estabilitzar-se i requereix d’assistència clínica  (però ja ha passat la fase aguda de la crisi) es fa una derivació al seu Hospital de Dia de zona.  

La coordinació amb agents educatius externs, el treball en xarxa, i la coordinació amb l’equip clínic i infermer de la unitat és clau alhora de dur a terme la intervenció educativa diària. 

> Totes

 • Hospital Clínic

  Carrer Villarroel 170, Escala 11. 3er
  08036 Barcelona

  93 227 54 00 ext. 4044

 • Sant Joan de Déu ITAKA

  Passeig Sant Joan de Deu, 2

  08950 Esplugues de Llobregat

  932804000 ext. 80381