L'ATENCIÓ EDUCATIVA

Unitat d'Hospitalització Terapèutica (TEA)

< Torna

És una unitat per infants i adolescents amb un diagnòstic de TEA (Trastorn de l’espectre autista)  que en l’actualitat, tot i haver rebut altres intervencions, tenen un funcionament desadaptat en un o més entorns de la seva vida quotidiana.

L’objectiu de la Unitat és el retorn de l’alumnat el més aviat possible al seu centre educatiu, com a part fonamental del seu entorn funcional. Per això s’elabora  un pla terapèutic individual amb programes terapèutics específics.

Un cop ingressats a la unitat hauran de mantenir algunes hores d’assistència setmanal al seu centre de referència,  amb l’objectiu que no perdre-hi el vincle.

Alhora, el centre educatiu  informarà a l’equip terapèutic de l’evolució de l’alumne a l’aula i així posar en pràctica diferents estratègies de les que es pugui beneficiar. A mesura que avanci l’ingrés, de forma coordinada, aniran augmentant els dies d’assistència al centre educatiu de referència. 

La mitjana d’ingrés a la Unitat és de tres mesos, i durant aquest temps serà necessària una coordinació constant per tal d’assegurar que la re vinculació de l’alumne  al centre educatiu de referència sigui positiva.

> Totes

 • Hospital Clínic URTEA

  Carrer Villarroel 170, Escala 11. 3er
  08036 Barcelona

  93 227 54 00 ext. 4043

 • Hospital de Dia Sant Joan de Déu - Unim TEA

  Passeig  Sant Joan de Deu, 2
  08950 Esplugues de Llobregat

  93 280 40 00 ext. 80039

 • Unitat d’Hospitalització Terapèutica de TEA

  Plaça del Doctor Robert, 5, planta 14 
  08221 Terrassa

  93 736 50 50  ext. 12307